Roeken, kraaien en overlast

Roeken nestelend in met ondersteunende tak en al verplaatste nesten (zie groene pijl)

roeken, kraaien en overlast

Roeken worden vaak verward met kraaien, maar ze zijn heel verschilend. Hier gaat het over de kraaiachtigen die in kolonies nestelen, roeken dus. CABWIM is gespecialiseerd in het oplossen van roekenoverlast. CABWIM heeft sinds 2003 al zeker zo’n dertigtal gemeentes geadviseerd, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg.

Roeken zijn beschermde vogels, die in kolonies broeden. CABWIM heeft bedacht dat het verhuizen van oude nesten belangrijk is voor het verplaatsen van roekenkolonies. Dat werd ook aangetoond in onderzoek gesteund door het Faunafonds en 6 gemeentes in ZW Drenthe en NO Overijssel.

Een alternatief langs een rijksweg voor een begraafplaats waar roekenoverlast was. 18 nesten overgezet en het navolgende seizoen zijn er 127 paar aan het nestelen! 

CABWIM heeft daarmee de standaard geleverd, zoals die nu geldt voor het Nederlandse beheer bij roekenoverlast. Maar verhuizen van nesten op zich werkt niet. De methodiek komt nauw. In tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt, zijn roeken heel kieskeurig wat betreft de nestellocatie. Dat heeft te maken met hun nestbouwspecialiteit. Maatwerk en onderzoek is nodig in verband met die specialiteit en de routines wat betreft voedselplaatsen. Daar is de keuze van de alternatieve plaats op gebaseerd. Dit is echt specialistenwerk. Dit onderzoek dient in maart-april plaats te vinden. Als er een goed alternatief gevonden is, kunnen hier in december de oude nesten geplaatst worden. 

Een typerend beeld dat het belang illustreert de nestel-locatiekeuze van roeken te begrijpen. Het vrouwtje bewaakt het nestbegin…. Waarom?

CABWIM onderscheidt zich in dit werk. CABWIM weet op korte termijn te herkennen wat de kolonie nodig heeft, waar dat te vinden is en hoe dat tot een duurzame oplossing voor de roekenoverlast kan leiden. U kunt ons bereiken via de contactgegevens.