CABWIM Wildlife research and consultancy
Menu

Roeken

Roeken zijn beschermde vogels, die in kolonies broeden. CABWIM heeft bedacht dat het verhuizen van oude nesten belangrijk is voor het verplaatsen van roekenkolonies. De methodiek komt nauw. Maatwerk en onderzoek in het voorafgaande seizoen is nodig in verband met routines in nestbouw en voedselzoeken. Op basis daarvan selecteert CABWIM de alternatieve nestelplaats.. 

CABWIM onderscheidt zich in dit werk. 

CABWIM heeft sinds 2003 zeker zo’n dertigtal gemeentes geadviseerd, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. 

nl_NL