CABWIM Wildlife research and consultancy
Menu

We zijn nog bezig deze pagina gereed te maken. Even geduld. Maar hier alvast een inkijkje!

  • Publicaties – wetenschappelijk 

  • Publicaties – opiniërend

  • Publicaties – ondersteuning van auteurs

  • Lezingen en lessen 

Publicaties – opiniërend

Voor diverse media schrijf ik graag stukken, waarmee ik een ander licht wil laten schijnen op omgang met de natuur en dieren, of de verbintenis met de natuur wil laten doorklinken. Voorbeelden:

Publicaties – ondersteuning van auteurs

Voor verschillende auteurs ben ik aan de slag geweest met de biologisch-inhoudelijke check. Ik doe dat met veel plezier en analyseer daartoe zoveel als mogelijk de meest recente wetenschappelijke publicaties. Schrijven is een vak apart. Een grote affiniteit heb ik met kinderboeken die kinderen aan de hand nemen om verwonderd te raken over de natuurlijke wereld om hun heen. Voorbeelden zijn:

Lezingen en lessen

Er zijn zoveel boeiende onderwerpen om over te vertellen! Ik doe dat graag en mijn lezingen lardeer ik met toegankelijke, goed te begrijpen anekdotes. Ik daag het publiek ook uit “out of the box” te denken. Geweldig leuk om goede vragen te krijgen en te merken dat de raderen aan het draaien zijn bij een ieder.  Lezingen heb ik verzorgd voor musea, gemeentes en provincies, veehouders, organisaties zoals House of Animals, Probus, Vrouwen van Nu of politieke partijen incl. in het Europees Parlement. Daarnaast heb ik ook diverse lezingen gehouden op verschillende wetenschappelijke congressen. 

Lesgeven is een van mijn passies. Ik geef gastlessen in de major Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool in Almere en de studenten Biologie en Bio-techniek aan de universiteit van Ljubljana (Slovenië)

diederik bij house of animals 2

Publicaties – wetenschappelijk

Daar waar mogelijk wordt het werk zodanig georganiseerd, dat wetenschappelijke toetsing mogelijk is.

Roeken

Op het gebied van roeken blijkt het echter moeilijk om een geschikt tijdschrift te vinden met interesse in de nestelkeuze van roeken.

Ganzen

We hebben wel over de ervaring met ganzen en het aanbod van witte klaver wetenschappelijk gepubliceerd. Bijvoorbeeld over de voorkeur voor klaver en over de bodemverrijking door klaver.

Wolven

Al in 2013 hebben we ons vergelijkend onderzoek gepubliceerd naar het verschil tussen 30 Sloveense schapenhouders die wel problemen met wolven ervaren en 30 die geen problemen hebben met wolven. Belangrijk resultaat was dat ’s nachts ophokken het probleem vermindert en een mix van geiten en schapen de kans op een aanval vergroot in vergelijk met een kudde met alleen schapen. Ook blijkt een elektrisch hekwerk niet effectief.

In 2021 hebben we de loners in Nederland onderzocht. Hieruit bleek dat 1 op de 5 geïdentificeerde wolven geen schapen doodt. Omdat de meest wolven door het doden van schapen worden geïdentificeerd, is zeker meer dan 20% een wolf die geen problemen levert. Het tweede belangrijke feit was dat het gedrag van de Duitse ouders voorspelt of de loner al of niet schapen doodt of al of niet in de buurt van mensen komt.

In 2024 hebben we gepubliceerd over een AI model dat kan voorspellen waar wolven zich kunnen vestigen. 

Het persbericht meldt:

Eerste AI-model voorspelt vestigingsplaats nieuwe wolven

Bunnik, 3 april 2024 – Een Nederlands bedrijf heeft het eerste AI-model van Europa ontwikkeld dat voorspelt waar wolven zich de komende jaren zullen vestigen. Met dit instrument kunnen ook Nederlandse gemeenten hun bewoners op tijd inlichten over de komst van een wolf in hun regio en maatregelen treffen.

Het is een initiatief van internationaal gerenommeerd wolvengedragswetenschapper Diederik van Liere. Hij ontwikkelde en testte de Europese primeur in samenwerking met data-scientists van Cmotions in Bunnik. Op vrijdag 12 april 2024 wordt het model officieel gepresenteerd.

Wolvenvoorspelmodel

De resultaten van het wolvenvoorspelmodel, dat werkt op basis van machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie (AI), zijn opgenomen in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Management. “Als uitgangspunt hebben we de omgevingskenmerken van wolven in Duitsland genomen”, aldus van Liere. “De habitat van wolven in West-Duitsland is vergelijkbaar met Nederland. Ook zijn deze wolven, net als de Nederlandse, veel minder schuw voor mensen dan hun soortgenoten uit het bosrijke Oost-Europa.”

Wolven op platteland

De belangrijkste conclusie van het wetenschappelijke voorspelmodel is dat wolven zich vaker zullen vestigingen op het platteland. Eerder werd gedacht dat wolven zich alleen vestigen in uitgestrekte natuurgebieden ver van de bewoonde wereld. Nu blijkt dat ze hun territorium het liefst binnen 40 kilometer tot andere roedels afbakenen, ook al is dat in de buurt van een bewoond gebied. “Een terrein met maximaal 40 procent bos is al geschikt”, aldus van Liere. “Landbouwgebieden met hier en daar wat kleine bossen is aantrekkelijk, ook voor reeën waar een wolf vaak op jaagt’.

 

Zeehonden

Het belang van routine-ontwikkeling bij het ontstaan van problemen is niet alleen voor landlevende dieren van toepassing. Bij zeehonden spelen vergelijkbare principes en de uitdaging is goed in te schatten welke zintuigen daarbij gebruikt worden. De aquacultuur ondervindt vaak het probleem dat zeehonden de vissen doden. In plaats van de zeehonden doden kan de ervaring van deze dieren zodanig veranderd worden dat er een oplossing komt en co-existentie beter mogelijk wordt. Hier is samen met mariene biologen een publicatie over geschreven. 

Ook in een publicatie op het gebied van de immunologie en parasitologie van zeehonden hebben we meegedacht en met de analyses geholpen. 

nl_NL