CABWIM Wildlife research and consultancy
Menu

We zijn nog bezig deze pagina gereed te maken. Even geduld. Maar hier is alvast wat we kunnen leveren of momenteel ontwikkelen:

  • expertise om roeken te kunnen verhuizen 

  • ontwikkeling van de bewegende draad voor ganzen

  • ontwikkeling van de kraag voor schapen om wolven af te leren schapen te doden

Producten – Roeken

Identificatie van routines van roeken en zo herkennen waar alternatieve nestellocaties kunnen zijn. De volgende videos laten zien dat roeken verhuisde nesten accepteren en hoe roeken een alternatief  kunnen gaan gebruiken. De overlast kan zo opgelost worden terwijl de roekenkolonie bespaard kan blijven

Drie voorbeelden van alternatieve nestellocaties, voorzien van in de bomen geplaatste nesten. Roeken gebruiken deze, omdat de locatie voldoet aan de routines van de betreffende kolonie

Verhuizen van een roekenkolonie in de begraafplaats van Hoogeveen die overlast gaf. Hieropvolgend te zien: de plaatsing van 18 nesten bij de alternatieve nestellocatie, de nieuwvestiging met meer dan honderd nesten, de spontane februariverzameling bij het alternatief het jaar erop en de stilte van de begraafplaats hierna. 

Producten – Ganzen

We produceren een diervriendelijk apparaat om ganzen te verjagen van een productieveld. Hierbij speelt een bewegende draad een centrale rol. Een gans die een bewegende draad op zich af ziet komen ervaart dit als een fysieke beperking, terwijl het dier ruimte nodig heeft om weg te vliegen. Daarom is de draad blijvend effectief en zal er niet aan gewend kunnen worden. Het gewas kan ondertussen gewoon groeien.

We hebben met diverse partners samengewerkt om van (1)een eenvoudig prototype, via (2) een robotversie  tot (3) een windaangedreven versie van de bewegende draad te komen. De volgende videos laten het prototype op 2 ha en de robot op 30 ha zien. In beide gevallen was er door de bewegende draad geen enkele gewasschade en meden de ganzen de draad.

Ganzen in de uiterwaarden van de IJssel. op 1:44 het eerste prototype van de bewegende draad (100 m aandrijflijn en 200 m verjaagdraag dwars hieraan gekoppeld). Op 3:35 zie je dat de ganzen het veld dat bestreken wordt door de draad mijden. Dat terwijl het apparaat een paar dagen niet werkte.  

Robot met actieve spindel die de draad naar het centrum van het veld op spanning houdt. De robot rijdt volgens een geprogrammeerde GPS koers langs de rand van het veld, dat willekeurig van vorm is. Op 0:27 zie je dat ganzen wegvliegen; de robot nadert maar is nog niet in beeld. Het is de draad die het verjagende effect heeft, want na  0:40 zie je (goed kijken!) dat de ganzen op het achterliggende veld, dus achter de robot, niet wegvliegen, hoewel de robot wel dichtbij komt.

Producten – Wolven

Om wolven af te leren zich op schapen te richten zijn er 3 nieuwe methodieken bedacht. De ervaring met jagen op schapen zal voor elk element van het jachtgedrag (benaderen, bijten en consumeren)  veranderd moeten worden. De volgende animatie is ter illustratie ontwikkeld.

Van deze methoden hebben we in samenwerking met wetenschappers van de biotechnische en elektrotechnische faculteit van de universiteit van Ljubljana (Slovenië) de schokkraag ontwikkeld. Meerdere jaren zijn diverse prototypes bij schapen getest, omdat het belangrijk is dat (1) de kraag in positie blijft, (2) het schaap er geen enkele hinder van ondervindt en (3) er geen verwonding of verslechtering van de wol ontstaat. Als een wolf bijt dan gebeurt dat in de onderkant. Hier zijn aan de kraag schakelaars bevestigd. Als een wolf bijt, dan wordt de schakelaar ingedrukt en krijgt de wolf (en niet het schaap) een pijnlijke elektrische schok in de mond. Bijten van een schaap wordt direct met een schok geassocieerd en helpt dan ook de wolf af te leren een schaap te doden. 

producten
nl_NL