CABWIM Wildlife research and consultancy
Menu

Ganzen

Ganzen zijn beschermd. Desondanks worden vele duizenden geschoten. Onderzoek wijst uit dat 30% van de ganzen met hagel in het lijf rondvliegt. Dat impliceert veel dierenleed. Omdat ze gras eten of andere landbouwgewassen. Nederland heeft veel open terreinen en veel gras. Dus waar je ook schiet, er zijn altijd wel velden te bereiken waar gras te halen valt. En omdat het voor de boeren in de winter niet uitmaakt dat gras gegeten wordt, komen de ganzen zonder enig tekort de winter uit. Dus draait hun reproductie op volle toeren. 

Sleutel tot het probleem is de toegankelijkheid tot de boerenvelden en het gebrek aan een goed alternatief, bijvoorbeeld langs het water waar ze graag zijn. 

De toegankelijkheid kan worden beperkt door een draad over het veld heen en weer te bewegen. Ganzen hebben ruimte nodig om te vluchten. Die ruimte wordt in de beleving van de gans beperkt als ze een draadje op zich af ziet komen. En ze leren snel dat ze dan niet in dat veld moeten zijn. Samen met Axum Engineering ontwikkelen we dit. Metingen van grasgroei wijzen uit dat gras snel zo lang en vezelig wordt dat het niet meer aantrekkelijk voor ganzen is.

Het alternatief voor de ganzen is witte klaver. Ons onderzoek met het Louis Bolk Instituut wijst uit dat klaver 5 keer aantrekkelijker is dan bemest gras. 

Klaver toegepast langs de waterkanten terwijl een bewegende draad de boerenvelden ernaast ontoegankelijk maakt, geeft rust en ruimte voor ganzen en boeren. 

nl_NL