ganzen, zwanen, schade

ganzen, zwanen, overlast of schade

Ganzen of zwanen

Prachtige dieren en een lust voor het oog. Heel sociaal en sterk aan elkaar gehecht. De keerzijde is dat ganzen en zwanen geleerd hebben bij de boer te eten. Het grootste probleem is: ze eten gras (naast andere produktiegewassen). Ook de mest kn een probleem zijn, bijvoorbeeld bij weides nabij een zwemvijver. Ganzenschade of ganzenoverlast en zwanenschade en zwanenoverlast en de oplossingen zijn heel vergelijkbaar. Onze expertise kan helpen maatschappelijk verantwoorde en duurzame oplossingen te vinden. De uitleg die volgt, gaat over ganzenschade.

Ganzenafweer prototype

Ganzenschade kan beperkt worden door de toegang tot gras voor ganzen onaantrekkelijk te maken. Daartoe is een continu werkend apparaat ontwikkeld en geoctrooieerd. Een prototype in een weiland van 2 hectare voorkwam zeer effectief ganzenschade!

Negen dagen met het prototype leidde in mei tot 70% minder keutels en 24% hoger gras, dat in 4 dagen erop volgend 20% meer groei doormaakt. Dit bleek goed herhaald te kunnen worden. Voor de beschreven ganzenweermethode heeft CABWIM de innovatieprijs 2010 voor het ganzenwerend apparaat gewonnen! Dit is de prijs van het Wim Luijkx Innovatiefonds (nu het Innovatiefonds voor Telers).

Samen met Tyker Technology en Axum Engineering hebben we in samenspraak met akkerbouwers en veeltelers een robotversie ontwikkeld op basis van hetzelfde principe.

Ganzenafweer robot

De robot is in oktober 2014 getest op proefvelden langs het IJsselmeer. Ten opzichte van het controleveld leidde de robot in 3 weken tot 11% groei, terwijl het controleveld 12,5% daalde in grashoogte vanwege ganzenvraat. De groei werd binnen een week teniet gedaan toen de robot uit het veld gehaald werd!

Op de voorgrond afgegraasde klaver en erachter bemest gras dat door het klaveraanbod heeft kunnen groeien en dus meer vezels heeft gekregen, waardoor het gras voor ganzen onaantrekkelijk is geworden.

Alternatieve foerage voor ganzen

Welke benadering dan ook, preventie van ganzenschade wordt belangrijk verbeterd met een redelijk foerage-alternatief voor de ganzen. Dat is er meestal niet in de gebieden waar de ganzen rusten en broeden. Wat kan een alternatief zijn? Witte klaver! 

CABWIM heeft samen met Koeman en Bijkerk en het Louis Bolk Instituut met steun van het Faunafonds de aantrekkelijkheid van witte klaver in kaart gebracht: het blijkt 5 maal aantrekkelijker dan bemest gras. We hebben dat in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.  

Bovendien hoeft klaver niet te worden bemest en is de bodem 1,5 keer rijker aan wormen. Ook dit is wetenschappelijk gepubliceerd.

Een klaveraanbod kan gras de kans geven te groeien! (zie foto). 

Van belang is het dus om witte klaver toe te passen op velden waar geen productiedoel op van toepassing is, zoals niet-functionele dijken, velden van het waterschap of braakliggende terreinen.