Over Diederik, over CABWIM

Diederik van Liere is bioloog, statistisch analist en in ethiek en techniek geïnteresseerd. Hij promoveerde in de gedragsbiologie gericht op dierenwelzijn. Hij zag dat bij populatiebiologen nauwelijks oog was voor de vraag hoe de verschillen tussen dieren binnen een soort tot stand komen. Kennis daarover is heel belangrijk om keuzes en mogelijke problemen erdoor te begrijpen. Zeker bij in het wild levende dieren. Hoe hard nodig ook, universiteiten hadden geen interesse voor bundeling van expertises in dit toegepaste veld. Daarom startte hij in 2001 voor zichzelf met CABWIM. Een advies en onderzoeksbureau. Zijn drijfveer is het vinden van niet-letale oplossingen door het bijsturen van keuzes bij dieren die problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken op een vliegveld, roofvogels die kippen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee. Wolven die schapen doden en problemen veroorzaken. We moeten zulke problemen op een diervriendelijke manier oplossen.

Diederik is ook oprichter van het Institute for Coexistence with Wildlife. Dit instituut levert voor verschillende projecten (internationale) teams van deskundigen op het gebied van techniek, diergedrag, biologie en robotica, gericht op innovatie, inspirerende samenwerking en ontwikkeling van nieuwe niet-letale methoden om wilde dieren te beschermen en coëxistentie te bevorderen.

CABWIM consultancy

CONTACT

directeur: 

dr D.W. van Liere

mobiele telefoon: 

11391718

adres: 

Heuvelweg 7, 7218 BD Almen

email: 

dvanliere”at”cabwim.com

 

Kamer van Koophandelnummer: 04060633

BTW nummer: NL001173724B51

over CABWIM

Over CABWIM en Diederik van Liere

Diederik van Liere is bioloog, statistisch analist en in ethiek en techniek geïnteresseerd. Hij promoveerde in de ethologie en dierenwelzijn. Hij startte hij in 2001 met CABWIM. Een advies en onderzoeksbureau. Zijn drijfveer is het vinden van diervriendelijke, niet-letale oplossingen door het bijsturen van keuzes bij dieren die problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken op een vliegveld, duiven in de stad, roofvogels die kippen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee. Wolven die schapen doden en problemen veroorzaken. Diederik is ook oprichter van het Institute for Coexistence with Wildlife.

CABWIM consultancy

CONTACT: 

dr D.W. van Liere

mobiele telefoon: 11391718

Heuvelweg 7, 7218 BD Almen

dvanliere”at”cabwim.com

KvK nummer: 04060633

BTW nummer: NL001173724B51