This website is under construction

 

Er wordt nog gewerkt aan deze website.

Cabwim consultancy

Gespecialiseerd in zowel het oplossen van overlast die in het wild levende dieren kunnen veroorzaken, als het beschermen van deze dieren. We innoveren en passen ethologische kennis toe om het leervermogen van dieren aan te spreken. Dieren worden niet gedood. Hun belangen worden ook erkend.